ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
1.1 Szolgáltató adatai
Neve:
K-MOBIL 2006 Kft.
Címe: 5000, Szolnok, Sás utca 3.
Adószám: 13683265-2-16
Cégjegyzék száma:16-09-008742
Bankszámla száma: HUF 11600006-00000000-17853116
Bankfiók:Erste Bank Hungary Nyrt.


1.2 A Vásárló
Aki webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
A K-Mobil 2006 Kft által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálatok, posta).

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A K-Mobil 2006 Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a K-Mobil 2006 Kft, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A K-Mobil 2006 Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-Szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás
A K-Mobil 2006 Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-Szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A K-Mobil 2006 Kft. a Magyarország területére címzett megrendelések esetén biztosítja a szállítást.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele, az előzetes regisztráció, a szállítási adatok és elérhetőségek megadása, nyilatkozatok elfogadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A K-Mobil 2006 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A K-Mobil 2006 Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. A részben vagy egészben visszautasított megrendelésből eredő Vásárlói károkért a K-Mobil 2006 Kft. nem vállal felelősséget.

4.2 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a forgalmazótól történő beszerzés, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek 
A Vásárló a megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét
- készpénzben a Szállítónál kézbesítéskor, az áru átvátelénél - (kivéve a 6 méter hosszúságú árut-profilt tartalmazó megrendelések vágás nélküli szállításakor)
- készpénzben és bankkártyával előre egyeztett időpontban a K-Mobil 2006 Kft telephelyén,
- online a Barion Payment biztonságos fizető felületére átirányítva bankkártyával - ( Adattovábbítási nyilítkozat )
- előreutalással a K-Mobil 2006 Kft. Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-17853116 számú számlaszámára

teljesíti.

Előreutalás esetén, a K-Mobil 2006 Kft a megrendelés tartalmát, a bankszámláján történő jóváírást és a termékek rendelkezésre állását követően áll módjában kiadni. Átutalási igazolást nem áll módjában elfogadni.

A Vásárló a 6 méter hosszúságú terméket tartalmazó áruk, profilok és a hozzá tartozó vágás nélküli szálltási szolgáltatás és egyéb szolgáltatások ellenértékét banki előre utalással vagy online bankkártyás fizetéssel teljesíti.

A K-Mobil 2006 Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. A készpénz átvételről a Szálltó bizonylatot állít ki, a Szolgáltató által kiálltott számla csomagolásra kerül az áru mellé.

4.3.1 Árak
Webáruházban megrendelhető termékek és szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A webáruházban feltűntetett árak forintban értendőek. Az oldalakon lévő árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. A módosítás a már megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát befolyásolhatja, melyről a Szolgáltató emailen értesítést küld. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, tévesen tesz közzé árat vagy a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő kiszolgálást és szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától. A webáruházban nettó illetve ÁFA-val növelt bruttó árak jelennek meg. A regisztrációt követően a jogosult céges felhasználóknak bizonyos termékeknél 0%-os bruttó Áfás árak jelennek meg, függően a regisztrálásnál megadott adószámtól és a törvényi előírásoktól. Számlázáskor a fordított áfát tartalmazó számla befogadásának jogosultsága ellenőrzésre kerülnyilatkozatot kérhet be a webáruház a Vásárlótól.

4.4 Szállítási feltételek, módok, díjak

- Futáros szállítás készpénzes utánvétellel
Az összeget a Vásárló az átadó Szállító munkatársának fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szálltó szállítási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. 6 méteres szálanyag vágás nélküli kiszállítási szolgáltatás igénylése esetén nem választható a futárnál történő készpénzes fizetési mód. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak. 

- Futáros szállítás előreutalással
A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szálltó szálltási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. A termékeket a Szolgáltató a K-Mobil 2006 Kft bankszámla számán történő jóváírást követően, a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak. 

- Futáros szállítás online bankkártyás fizetéssel
Az összeget a Vásárló az Barion Payment által nyújtott biztonságos felületére átirányítva bankkártyával fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szállító szállítási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt Webáruházunk kijelzi a Vásárló számára. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak.

- Személyes átvétel a telephelyen készpénzes fizetéssel
A Vásárló a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban a visszaigazolt megrendelést személyesen veszi át. Szállítási díj ebben az esetben nincsen. A Vásárló a fizetést személyesen készpénzben átvételkor teljesíti, mely készpénz átvételéről a Szolgáltató számlát ad. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Vásárlónak.

- Személyes átvétel a székhelyen előreutalással, online bankártyás fizetéssel
A Vásárló a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban a visszaigazolt megrendelést, személyesen veszi át. Szállítási díj ebben az esetben nincsen. A Vásárló bankkártyával és előreutalással csak előzetesen online módon tudja kiegyenlíteni a megrendelés ellenértékét, a helyszínen bankkártyás fizetés nem lehetséges. Előreutalás esetén a K-Mobil 2006 Kft a megrendelés tartalmát, a bankszámláján történő jóváírást és a termékek rendelkezésre állását követően áll módjában kiadni. Átutalási igazolást nem áll módjában elfogadni.

Az aktuális szállítási díjakat a rendelés leadása során a Vásárló folyamatosan látja, kiválaszthatja a megfelelőt szállítási módot, a termékek kosárba helyezését követően, ahol a következő szállítási díjak és feltételek  kerülnek megállapításra. Ha a szálltási díjnál a "Hívjon" felirat jelenik meg, akkor a Szolgáltató a megrendelés elküldése után egyedi ajánlatot dolgozz ki a kiszállítás díjára vonatkozóan, melyet a Vásárlóval egyeztet.

4.4.1 Mennyiség és minőség 

A termékek kézhezvételekor győződjön meg tételesen a rendelés tartalmáról, csak ezután vegye át és írja alá a Szállítótól kapott elismervényt. A Szállító távozása után, hiányzó termékekre vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni. Ha a termékkel kapcsolatban minőségi problémát észlel, azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé írásban fényképpel emailben vagy postai úton és küldje vissza az árut vizsgálatra.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön cégünk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön -választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés forgalmazó jótállásra köteles.
A jótállás részletes szabályait a termék mellé csatolt jótállási jegyen találja. Amennyiben a jótállási jegyet nem találja vagy az elveszett, pótlása végett haladéktalanul keresse fel cégünket.


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fenti jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4.5 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a K-Mobil 2006 Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti. Ha az áru átvételét az átvevő az első alkalomkor megtagadja, akkor a futárszolgálat nem kísérli meg a második kézbesítést és visszakerül a termék a telephelyünkre, a megrendelést ez esetben a K-Mobil 2006 Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti.

5. Elállási jog

Ha Ön magánszemélyként vásárol a  Webáruházban, akkor a leadott rendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni-e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Webáruházunkban megvásárolható termékek esetében Önt megilleti az elállási jog. Külön egyedi termék beszerzése esetén az elállási jog a Vásárlót nem illeti meg.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsóként szállított terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségekre:

Postai cím:                                                 5000, Szolnok, Sás utca 3.

Elektronikus levelezési cím:                      info (kukac) k-mobil2006.hu

Ebből a célból felhasználhatja az oldalunkon megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben nem a minta alapján jár el, nyilatkozatának határozottnak, egyértelműnek kell lennie. Nyilatkozat minta letöltése

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott) 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A 6 méter hosszúságú anyagok visszaszállításának fuvarszervezésében tudunk segítséget biztositani, de a visszaszállítás díját ekkor is Ön viseli. A visszaszállításban kért fuvarszervezési ügyintézést, kérjük írásban határozottan kifejezni, melynek díját, költségét írásban árajánlat formájában elküldünk Önnek. Az írásban elfogadott visszaszállítási ajánlat díját, az elállási jog gyakorlása során megállapított visszafizetendő díjból levonjuk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Visszatérítéskor kérni fogjuk Öntől, hogy fogadja el a banki visszautalási fizetési módot és küldje le részünkre a visszafizetéshez szükséges bankszámla számot és nevet; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (használt, sérült, beszerelés-kiszerelésre került, nem rendeltetés szerű használatból eredő kár)

6. Adatkezelési szabályzat, adatvédelem, adatbiztonság
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a K-Mobil 2006 Kft a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: megrendelői név, szállítási cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám
Választhatóan megadható adatokat:- egyéb közlendő, megjegyzés, számlázási név és címtől eltérő szálltási név és cím.
A bankkártyás fizetés a Barion Payment rendszerén keresztül történik és a Vásárló tudomásul veszi, hogy a K-Mobil 2006 Kft (5000, Szolnok, Sás utca 3.) adatkezelő által a www.kovacs-kaputechnika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes Vásárlói adatok átadásra kerülnek a Barion Payment Inc. (Budapest, Irinyi József u. 4-20, 1117), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, megvásárolt termékek. 

 

Kelt: Szolnok, 2022. július 08.